Studiestipendier

Studiestipendiernas belopp är högst 1.500 euro.

Studiestipendierna lediganslås en gång om året, vanligtvis i månadsskiftet augusti - september genom annons i Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser. Ansökningstiden utgår den 21 september 2023. 

Ansökan sker via vårt elektroniska ansökningssystem. 

För ansökan behövs:

- ett ämbetsbevis eller levnadsintyg (rekvireras från församlingen eller       Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

- ett studieregisterutdrag utvisande det totala antalet godkända studiepoäng

Studiestipendierna är avsedda att uppmuntra till och stöda akademiska studier som syftar till akademisk slutexamen (minst 300 studiepoäng eller 160 studieveckor). Det här betyder, att bland annat gymnasiestudier, studier vid yrkeshögskolor, institutsstudier och annan fortbildning tyvärr i regel faller utanför ramen för stiftelsens stipendieutdelning.

För att i någon mån underlätta behandlingen av det stora antalet ansökningar har stiftelsens styrelse vidare beslutat, att första årets studerande i regel inte beviljas stipendium. Studerande som tidigare erhållit understöd från stiftelsen beviljas inte heller stipendium.

Beslut om utdelningen fattas av styrelsen inom december månad och samtliga sökande meddelas via ansökningssystemet om huruvida ansökan beviljats eller inte.