Forskarstipendier

Doktorandstipendierna beviljas per kalenderår. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål. Stiftelsen stöder begåvade, främst kvinnliga svenskspråkiga forskare från olika ämnesområden.

För att göra en ansökan måste du först registrera dig i vårt elektroniska ansöknings- och redovisningssystem. Vid registreringen ska du uppge ditt namn och din e-postadress.Innan du kan logga in måste du bekräfta din e-postadress genom att klicka på en länk som skickas till dig per e-post. Efter att du registrerat dig och loggat in kan du påbörja din ansökan. Hela ansökan behöver inte skrivas på en gång. Systemet sparar dina uppgifter så att du kan fortsätta senare. Kom ihåg att skicka in din ansökan via systemet då du är klar!

Fyll noggrant i den elektroniska blanketten med bilagor.

För ansökan behövs bl a:

  1. En kort forskningsplan (högst 4 sidor)
  2. Doktorsavhandlingens nuvarande skede och tidtabell
  3. Doktorandens CV och publikationsförteckning
  4. Handledarens rekommendation (begärs av handledaren via systemet)
  5. En förteckning över sökta stipendier och övriga finansieringsmöjligheter

Då ansökan är komplett skickar du in den genom att klicka på knappen för insändning på ansökans sista flik. Då du skickat in ansökan får du ett bekräftelsemeddelande per e-post när den har mottagits. Du kan skriva ut en kopia av din ansökan när den skickats iväg.

Ansökan skall lämnas in senast den 30.9.2023

Beslutet om stipendierna görs i månadskiftet november-december. Stipendiaterna informeras så snabbt som möjligt efter beslutet.

Utöver doktorandstipendierna kan även ett mindre antal stipendier för postdoktoral forskning beviljas.

De som beviljats forskarstipendium för år 2023 skall registrera sig i ansöknings- och redovisningssystemet och lämna sin mellan- eller slutrapport där före den 30.9.2023. 

Då fortsatt finansiering önskas skall en ny fortsättnings-ansökan göras i ansöknings- och redovisningssystemet. Till fortsättningsansökan skall begäras ett utlåtande av handledare.

Om redogörelse inte inlämnats inom utsatt tid, beviljas fortsatt finansiering inte.