Stipendier

Studiestipendierna lediganslås en gång om året, vanligtvis i månadsskiftet augusti - september genom annons i Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser.

Forskarstipendier för doktorander beviljas för ett kalenderår i sänder. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål.