Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen, som består av:

Astrid Thors ordförande,
Harriet Wallin viceordförande

My Falck
Christel Lamberg-Allardt christel.lamberg-allardt@helsinki.fi
Anders Svartbäck
Göran Wörlund goran.worlund@pp.inet.fi


Den löpande verksamheten handhas av stiftelsens kansli, som bemannas av stiftelsens ombudsman Göran Wörlund och kanslisten My Falck.

För behandlingen av stipendieansökningarna anställs tillfällig personal.