Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen, som består av:

Astrid Thors ordförande,
Christel Lamberg-Allardt viceordförande   christel.lamberg-allardt@helsinki.fi
My Falck               victoria.stiftelsen@co.inet.fi
Anders Svartbäck
Göran Wörlund    goran.worlund@pp.inet.fi


Den löpande verksamheten handhas av stiftelsens kansli, som bemannas av stiftelsens verkställande direktör Göran Wörlund och kanslisten My Falck.

För behandlingen av stipendieansökningarna anställs tillfällig personal.