Victoriastiftelsen stipendieutdelning för 2017

02.02.2017 kl. 01:29
Victoriastiftelsen har för år 2016 utdelat ett belopp om totalt 587.000,00 euro för bildningens befrämjande bland främst kvinnlig svenskspråkig ungdom i vårt land.

För heltidsforskning har en summa om 316.200,00 euro fördelats mellan följande stipendiater:

Almén Anna-Karin
Antila Christian
Arpalahti Leena
von Boguslawski Julia
Dahlbäck Kajsa
Elgabsi Natan
Holm Johanna
af Hällström Magdalena
Johansson Nina
Kråkström Matilda
Lindgren Jenny
Peltonen Salla
Puranen Anna-Brita
von Schantz Sofia
Stam Åsa
Storsjö Isabell
Svanström Maria
Vuorio Pia

Utöver dessa stipendier för heltidsforskning har stiftelsen ur sina egna medel samt ur de stipendiefonder, som förvaltas av stiftelsen, Svea och Sven Lindqvists fond, Nils Holmströms minnesfond, Max Sittkoffs fond och Victoriafonden, utdelat 166 studiestipendier. Ur stipendiefonderna kan stipendier utdelas även åt män. 

Stipendietagarnas namn framgår av bifogade förteckning. 

Utöver dessa stipendier har stiftelsen fattat beslut om att stöda den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors Universitet.


Med vänlig hälsning,

Göran Wörlund
verkställande direktör

Pressbrev (ladda ner)

Samtliga stipendiater i tabellform (ladda ner)

Webbredaktionen