Victoriastiftelsen stipendieutdelning för 2015

22.05.2015 kl. 03:42
Victoriastiftelsen har för år 2015 utdelat ett belopp om totalt 490.600,00 euro för bildningens befrämjande bland främst kvinnlig svenskspråkig ungdom i vårt land.

För heltidsforskning har en summa om 318.400,00 euro fördelats mellan följande  stipendiater:

Ahlvik-Harju Carolin
Almén Anna-Karin
Arpalahti Leena
von Boguslawski Julia
Creutz Karin
Helenius Terhi
Häggqvist Kerstin
af Hällström Magdalena
Johansson Nina
Kuhlefelt Eva
Lindholm Jenny
Magnusson Melissa
Niemistö Charlotta  post doc
Peltonen Salla
Renkó-Michelsén Zsuzsanna
Rosenqvist  Johanna
Saarela Carina
Stenberg-Sirén Jenny
Stolt Sofia
Svanström Maria
Wolfram Joy 

Utöver dessa stipendier för heltidsforskning har stiftelsen ur sina egna medel samt ur de stipendiefonder, som förvaltas av stiftelsen, Svea och Sven 

Lindqvists fond, Nils Holmströms minnesfond, Max Sittkoffs fond och Victoriafonden, utdelat 136 studiestipendier. Ur stipendiefonderna kan stipendier utdelas även åt män. 

Med vänlig hälsning,
Göran Wörlund
ombudsman

Bilagor:

Pressbrev (ladda ner)
Samtliga stipendiater i tabellform (ladda ner).

Webbredaktionen