Victoriastiftelsen stipendieutdelning för år 2018

14.08.2018 kl. 22:31
Victoriastiftelsen har för år 2018 utdelat ett belopp om totalt 605.050,00 euro för
bildningens befrämjande bland främst kvinnlig svenskspråkig ungdom i vårt land.

För heltidsforskning har en summa om 341.700,00 euro fördelats mellan följande stipendiater:


Antfolk Daniel
Antila Christian
Arpalahti Leena
Dahlbäck Kajsa
Elgabsi Natan
Enkvist Nina
Enlund-Carullo Maria
Gammal Johanna
Holm Johanna
Johansson Nina
Kaisto Susanna
Kråkström Matilda
Lindgren Jenny
Peltonen Salla
Puranen Anna-Brita
Rendon Sabine
Sandbäck-Forsell Johanna
von Schantz Sofia
Stenvall Carl-Gustaf
Storsjö Isabell
Ståhl Matilda
Svanström Maria
Vuorio Pia
Wasastjerna Maria


Utöver dessa stipendier för heltidsforskning har stiftelsen ur sina egna medel samt ur de stipendiefonder, som förvaltas av stiftelsen, Svea och Sven Lindqvists fond, Nils Holmströms minnesfond, Max Sittkoffs fond och Victoriafonden, utdelat 155 studiestipendier. Ur stipendiefonderna kan stipendier utdelas även åt män.

Göran Wörlund
verkställande direktör

Pressbrev

 

Victoriastiftelsens studiestipendier till kvinnliga studerande för 2018

Victoriastiftelsens studiestipendier till manliga studerande för 2018

Webbredaktionen